Kinesologi

Ett helhetstänk inom friskvård.
Utifrån ett problem letar man via neuromuskulära tester efter spänningar, blockeringar och obalanser i kroppen. Behandlingen görs inom fyra olika grundområden:

Strukturell/mekanisk: t ex massage, koordinationsövningar, mjuk behandling av skallben, käkled och bäcken mm.

Energi/elektromagnetisk/neurologisk: stimulering av akupunkturpunkter med fingrar eller akupressurpenna, meridianbalansering, behandling av neurolymfatiska och neurovaskulära receptorer.

Nutriotion/näringskemisk: vitaminer och mineraler, andra kosttillskott, test av matöverskänslighet, test av dysbios-svamp, virus, bakterier, parasiter.

Mental/emotionell: behandling av punkter som påverkar nervsystemet-antistress, energipsykologi – via akupressur påverkar neurotransmittorer som påverkar nervsystemet.

Hälsotriangeln är ett centralt begrepp inom kinesiologin. Den består av människans tre delar:

Fysisk/strukturell (muskler, leder, skelett)

Kemisk/näring (mat, intolerans, neurotransmittorer, hormoner)

Emotionell/energi (tankar, minnen, meridiansystem) Den grundläggande principen är att alla delar samverkar och skapar en helhet som är i balans. Får man obalans i en sida av triangeln påverkar det direkt de andra två.

Pris: Första besöket 75 min 700:-

Pris därefter: 75 min 800:-/90 min 900:-

Bokning

För bokning ring 013-12 03 60 eller boka online via BokaDirekt

Öppettider för behandling

Måndag-Fredag 10:00-18:00