Näringsterapi med frekvensanalys

Under mina konsultationer ger jag rådgivning om skräddarsydd näring med målet att stärka kroppens organ och därigenom förebygga sjukdomar eller att stärka kroppen om obalanser redan uppstått. Obalanser kan bero på att din diet saknar tillräckligt med rätt byggstenar (protein, fett, kolhydrater, vitaminer, mineraler osv) för att kunna upprätthålla en stark kropp. Andra orsaker till en försvagad hälsa kan vara allergener, infektioner, för få goda tarmbakterier, stress och toxiner.

Jag arbetar med frekvensanalys som ett redskap, vilket innebär att man mäter/lyssnar på kroppens aktivitet. Då får vi bland annat reda på näringsstatusen och funktionsstatusen i kroppen. Informationen från frekvensanalysen presenteras i siffror så det är lätt att förstå vilka värden som avviker från det optimala. Utifrån den informationen finns det möjlighet att stödja kroppen med rätt kost och näring. Mätningen är klar på mindre än fem minuter.

Exempel på behandlingsområden:

  • Mag- och tarmproblem
  • Nedstämdhet, oro
  • Trötthet
  • Återkommande infektioner
  • Led- och muskelvärk
  • Kronisk lågmäld inflammation
  • Migrän
  • Hudproblem
  • Förebyggande mot hjärt- och kärlproblem

Bokning

För bokning ring 013-12 03 60 eller boka online via BokaDirekt

Öppettider för behandling

Måndag-Fredag 10:00-18:00

90 min – 995:- (Första besöket)

60 min – 795:- (Återbesök)

Gratis konsultation, 15 min

Jag arbetar även med bioresonans Vector. Vector är ett känsligt mätinstrument som används för att finna obalanser och nedsatt funktion i cellerna i kroppen. Mätinstrumentet kan söka och upptäcka det som belastar kroppens vävnader och funktioner. Likt tekniken i magnetröntgen och möjligheterna med ultraljud som också bygger på att mäta frekvenser och energi.

Förekommer det belastning kan inte kroppen fungera korrekt och man känner troligen av symptom. När orsakerna till symptomen upptäcks kan behandling med bioresonans ske. Det finns även möjlighet att neutralisera belastning i form av mikroorganismer.